loading

Blog Kinh Doanh

blog image

Saas là gì? Hướng dẫn kinh doanh SaaS - Software as a Service

SaaS là viết tắt của Software As A Service, là một lĩnh vực được dự báo doanh số sales vào năm 2020 sẽ lên tới 76 tỉ đô — m

Xem Thêm