loading

Shark Bay

 • Silver Shark

  $499

  1 Years

  • Giảm 5% tất cả đơn hàng
  • Kênh hỗ trợ dành riêng cho Shark
  • Quyền mua sản phẩm độc quyền Silver Shark
  • Bán sản phẩm & ý tưởng trên HTO miễn phí
  • Tham gia cộng đồng dành riêng cho Shark
  • Hiệu ứng + danh hiệu Silver Shark trong cộng đồng
  • Miễn phí vé hạng B các sự kiện HTO
  • Miễn phí sử dụng hosting Silver
 • Golden Shark

  $1999

  1 Years

  • Giảm 5% tất cả đơn hàng
  • Kênh hỗ trợ dành riêng cho Shark
  • Quyền mua sản phẩm độc quyền Silver, Golden Shark
  • Bán sản phẩm & ý tưởng trên HTO miễn phí
  • Tham gia cộng đồng dành riêng cho Shark
  • Hiệu ứng + Danh hiệu Golden Shark trong cộng đồng
  • Miễn phí vé hạng A các sự kiện HTO
  • Miễn phí sử dụng VPS Golden
  • Quyền đầu tư dự án mới của HTO
 • King Diamond Shark

  $4444

  1 Years

  • Giảm 5% tất cả đơn hàng
  • Kênh hỗ trợ dành riêng cho Shark
  • Quyền mua sản phẩm độc quyền Silver, Golden, Diamond Shark
  • Bán sản phẩm & ý tưởng trên HTO miễn phí
  • Tham gia cộng đồng dành riêng cho Shark
  • Hiệu ứng + Danh hiệu King of Sharks trong cộng đồng Shark
  • Miễn phí vé bàn VIP trong các sự kiện HTO
  • Miễn phí server vps Diamond bậc cao
  • Quyền đầu tư các dự án mới của HTO
  • Quyền mua Bản quyền tác giả với sản phẩm Dianmond
  • Được thông báo trước các sản phẩm sắp ra mắt
  • Nhóm sinh hoạt kín Kings of Sharks
  • Quà tặng sinh nhật từ HTO